Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku - Usługa Doradztwa Zawodowego

2019-05-09

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 09.05.2019 :

Usługa Doradztwa Zawodowego

do projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” RPOP.08.01.00-16-0025/17

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

Czytaj więcej o: Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku - Usługa Doradztwa Zawodowego

Zawiadomienie o wyborze oferty - Program Edukacyjno-Korekcyjny

2019-05-08

Brzeg, dn. 08.05.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie „Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.04.2019 Zamawiający otrzymał 2 oferty. Wybrana została oferta wykonawcy:

 Centrum Rozwoju i Wsparcia Sebastian Pluta – Brzeg

 

 Aleksander Podgórny

Dyrektor PCPR w Brzegu

Zapytanie ofertowe na prowadzenie przeprowadzenie „Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie".

2019-04-25

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie „Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” Wraz z zapytaniem do składania ofert przedstawia specyfikację warunków zamówienia oraz formularz oferty.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na prowadzenie przeprowadzenie „Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie".

Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi psychologicznej

2018-12-21

Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi psychologicznej dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu brzeskiego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi psychologicznej dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu brzeskiego ramach prowadzonego wsparcia dla rodzin zastępczych przez Organizatora Pieczy Zastępczej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

  1. Wyszyńskiego 23

49-300 Brzeg

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi psychologicznej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR Brzeg
Data utworzenia:2017-10-11
Data publikacji:2017-10-11
Osoba sporządzająca dokument:PCPR Brzeg
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:19820