Jesteś tutaj: Start / Podstawy prawne

Podstawy prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

AKTY PRAWNE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH DZIAŁA POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 )

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2004 w sprawie rodzin zastępczych ( Dz.U. z 2004r, Nr 233, poz. 2344 )

 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6 poz. 45).

 

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz.539)

 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U. z 2005r. Nr 217, poz.1837 )

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 37, poz. 331 )

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003r. Nr.228, poz. 2255 )

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008r. Nr 3, poz. 15 z późn. zm.)

Rozporządzenie z dnia 22 maja 2003r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694 )

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U. z 2004r. Nr 63, poz. 587)

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )

Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 )

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 )

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz.1966)

 

Ustawa z dnia 9 lutego 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. 2005 r. Nr 23, poz. 190)

Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 107, poz. 726)

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu powiatu, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1752 )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2005 r. Nr 170, poz. 1426)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR Brzeg
Data utworzenia:2017-10-06
Data publikacji:2017-10-06
Osoba sporządzająca dokument:PCPR Brzeg
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9321