BIP PCPR Brzeg

Informacja RODO

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w PCPR w Brzegu

2018-08-03

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w PCPR w Brzegu

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23, zwanym dalej "PCPR".
 2. W PCPR Inspektorem Ochrony Danych jest Sylwester Topór, z którym można się skontaktować pod następującym adresem poczty elektronicznej: inspektor@iodbrzeg.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań PCPR na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
  • Uchwały nr VI/16/99 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm),
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).
 4. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane:
  • podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • Poczcie Polskiej.
 5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych określa Rzeczowy wykaz akt PCPR.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane przez PCPR nie są i nie będą poddawane profilowaniu.


Powyższa informacja realizuje prawny obowiązek informacyjny i nie wymaga żadnego działania po Państwa stronie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR Brzeg
Data utworzenia:2018-08-03
Data publikacji:2018-08-03
Osoba sporządzająca dokument:PCPR Brzeg
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6800