BIP PCPR Brzeg

Powiatowa Społeczna Rada ds Osób Niepełnosprawnych

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, utworzonym przy Staroście Brzeskim. Podstawą prawną działania Rady jest art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Do zakresu zadań Rady należy:

 • podejmowanie działań zmierzających do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów: powiatowych programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uchwał, przyjmowanych  przez Radę Powiatu Brzeskiego,
 • ocena realizacji ww. programów i uchwał pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zarządzeniem Starosty Powiatu Brzeskiego nr 52/2011 z dnia 4 października 2011 powołana została Powiatowa Społeczne Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencje w latach 2011 – 2015 w składzie:

 1. Robert Hejman (zgłoszony przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM z siedzibą w Brzegu),
 2. Helena Brzezińska (zgłoszona przez Burmistrza Grodkowa),
 3. Elżbieta Wielgus (zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim oraz burmistrza Lewina Brzeskiego),
 4. Joanna Wrębiak (zgłoszona przez Wójta Gminy Skarbimierz),
 5. Zbigniew Dzięgielewski (zgłoszony przez Wójta Gminy Olszanka).

Rada składa się z 5 osób, powoływanych przez Starostę Powiatu Brzeskiego spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu brzeskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wszelkie uwagi lub wnioski do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy kierować na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

Zgłaszanie kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

2020-05-04

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego zamieszczone zostało ogłoszenie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o: Zgłaszanie kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

PROTOKÓŁ NR 1/2019 z dnia 21.02.2019 r.

2019-03-04

Z POSIEDZENIA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DNIA 21.02.2019 r.

 

W posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r  wzięli udział następujący członkowie . Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych :

 1. Helena Brzezińska
 2. Robert Hejman
 3. Sebastian Matuszewski
 4. Elżbieta Wielgus
 5. Joanna Wrębiak

W posiedzeniu Rady jako gość uczestniczył dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aleksander Podgórny.

Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ NR 1/2019 z dnia 21.02.2019 r.

Informator Zdrowie Psychiczne

2019-01-07

Informator Zdrowie Psychiczne

Program i zadania PFRON

2018-11-27

Programy i zadania PFRON

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Czytaj więcej o: Program i zadania PFRON

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR Brzeg
Data utworzenia:2017-10-06
Data publikacji:2017-10-06
Osoba sporządzająca dokument:PCPR Brzeg
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9637