ZARZADZENIE NR 3/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 1.03.2019 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2019

ZARZADZENIE NR 3/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 1.03.2019 r.

 

w sprawie ustalenia zasad dofinansowania niektórych obszarów zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie § 8 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zarządzam co następuje:

 

 • 1

 

 1. Ustala się podział środków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w następujący sposób:
 2. dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w pierwszej kolejności otrzymują osoby, które nie korzystały z dofinansowania w ostatnich dwóch latach, według kolejności wpływu wniosków złożonych w 2019 r.
 3. Obniża się wysokość dofinansowania do uczestnictwa osób

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o 20%

wysokości dofinansowania.

 1. Zabezpiecza się dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla 32 osób

    niepełnosprawnych bez opiekunów - uczestników projektów, których celem

    jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.   

 

 • 2

 

 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do zakupu łóżka rehabilitacyjnego w wysokości 1000 zł.

2.Ustala się, że wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego    

   oraz do zakupu komputerów rozpatrywane będą w listopadzie 2019 r. w

   sytuacji otrzymania dodatkowych środków PFRON na realizację zadań

   powiatu lub oszczędności wynikających z bieżącej realizacji zadań.

3.Ustala się maksymalne kwoty dofinansowań do:

   - likwidacji barier architektonicznych dotyczących łazienek w

   - wysokości 7000 zł

   - budowy podjazdu do kwoty 12.000 zł

   -  zakupu i montażu urządzenia dźwigowego do kwoty 15.000 zł

   - zakupu schodołaza/krzesełka schodowego do kwoty 12.000 zł

   - zakupu podnośnika łazienkowego lub transportowego do kwoty

     5.000 zł  

   - zakupu i montażu wanny z otwieranymi drzwiczkami do kwoty

     4.000 zł 

 

 • 3

 

1.Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego

   dla osoby dorosłej w wysokości 700 zł

2.Ustala się, że dofinansowanie wniosków złożonych w 2019 r. o

   dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych, a nie

   dofinansowanych w 2018 r. realizowane będzie w oparciu o zasady

   obowiązujące w roku 2018.

3.Ustala się, że dofinansowanie wniosków złożonych w 2017 r. dotyczy

    rachunków i faktur za 2016 i 2017 r.

4.Ustala się, że wnioski złożone w 2019 r. a dotyczące faktur i rachunków za

   2018 r. będą podlegały dofinansowaniu.  

 

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR Brzeg
Data utworzenia:2019-03-04
Data publikacji:2019-03-04
Osoba sporządzająca dokument:PCPR Brzeg
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:931