Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w PCPR w Brzegu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w PCPR w Brzegu

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23, zwanym dalej "PCPR".
 2. W PCPR Inspektorem Ochrony Danych jest Sylwester Topór, z którym można się skontaktować pod następującym adresem poczty elektronicznej: iod@abc.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań PCPR na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
  • Uchwały nr VI/16/99 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm),
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).
 4. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane:
  • podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • Poczcie Polskiej.
 5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych określa Rzeczowy wykaz akt PCPR.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane przez PCPR nie są i nie będą poddawane profilowaniu.


Powyższa informacja realizuje prawny obowiązek informacyjny i nie wymaga żadnego działania po Państwa stronie.

3 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w PCPR w Brzegu

Spotkanie dot. „Mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Starosta Powiatu Brzeskiego zapraszają na

spotkanie z udziałem
Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosza Marczuka,

na którym prezentowane zostaną założenia
„Mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin",
a w szczególności: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Programu Dostępność+ oraz Rehabilitacji osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach NFZ.
Spotkanie odbędzie się 12 lipca o godz. 10.30
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (ul. Wyszyńskiego 23).

Udział wezmą w nim m.in. przedstawiciele następujących resortów:
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

10 lipca 2018
Czytaj więcej o: Spotkanie dot. „Mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin"

Aktywny samorząd 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje, że wnioski w ramach programu  „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II przyjmowane będą od dnia 01.03.2018r. w nieprzekraczalnym czasie do 30.03.2018r. (dotyczy wniosków na rok akademicki/szkolny 2017/2018)

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje, że wnioski w ramach programu  „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I przyjmowane będą od dnia 01.03.2018r. w nieprzekraczalnym czasie do 30.08.2018r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje, że wnioski w ramach programu  „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II przyjmowane będą od dnia 17.09.2018r. w nieprzekraczalnym czasie do 10.10.2018r. (dotyczy wniosków na rok akademicki/szkolny 2018/2019)

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

 

Wniosek do pobrania MODUŁ II 2018

 

 

10 lipca 2018
Czytaj więcej o: Aktywny samorząd 2018